Webcomic 42

This entry was posted in Arkiv and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Webcomic 42

  1. Fredrik says:

    Jag antar att en förnedring in-game hade varit ännu värre för en inbiten rollspelare 😀

Comments are closed.