Tiderna är utmejslade och satta i sten, och utan återvändo är det nu bestämt att jag kommer att delta på årets Swecon: Fantastiska 2016. Jag kommer att hålla i en föreläsning och agera moderator i två paneldebatter:     Lördag 18:e juni, 15.00 Förälskad i en fiktion (moderator) De flesta har åtminstone någon gång varit […]