Webcomic 119

Eftersom det var ett tag sen sist är här några påminnelser från de gånger Elin tidigare stresskollapsat.

This entry was posted in Arkiv, Comics and tagged , . Bookmark the permalink.