Webcomic 137

This entry was posted in Arkiv, Comics and tagged , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Webcomic 137

  1. Gillsing says:

    Ja, det kan vara svårt när man lever som en seriefigur i en alternativ dimension där Starvars inte riktigt ‘tog’.

    I den sista rutan gissar jag att “tjockade” kanske ska vara “tjockare”.

Comments are closed.