Webcomic 86

This entry was posted in Arkiv, Comics and tagged , . Bookmark the permalink.

3 Responses to Webcomic 86

  1. Aquaman says:

    Jag känner igen mig så väl. Det är så viktigt som en hoppfull ny spelledare att få åsikter
    från en veteran, men vad får man? Undanflykt på undanflykt… “Jag har burkar för mina
    händer”.

  2. Lady Medusa says:

    För en person som inte tycker om chips, så har Jonas väldigt många Pringelsburkar. 😛

Comments are closed.