Webcomic 91

This entry was posted in Arkiv, Comics and tagged , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Webcomic 91

  1. Gillsing says:

    I ruta 3 antar jag att “någon emot” ska vara “något emot”?

    Och en boxningssäck har jag aldrig önskat mig. Men ett tjockt rep som man jag svinga sig i, det vore allt något att ha hängande från taket… Barn på nytt! 😉

Comments are closed.