Webcomic 118

This entry was posted in Arkiv, Comics and tagged , . Bookmark the permalink.

1 Response to Webcomic 118

  1. Aquaman says:

    Kan någon som är grym på datorer kopiera Jonas sista mening och bara slänga runt den över hela internet, så alla kan läsa dess sanning och djup?

Comments are closed.